Život je barevný jako duha, nelze ho popsat jedním slovem ani jednou větou.

Člověk je také barevný jako duha, stejně tak ho nelze popsat jedním slovem ani jednou větou.

Můžete se celý život zabývat jednou barvou a přesto nikdy neuvidíte celou jeho krásu. Můžete se ho však snažit pochopit.