Co je koučování?

Když jste byli mladí, stáli jste před maturitou, věděli jste, co se máte naučit, do kdy a věděli jste jaký styl učení vám sedne. Ba co víc, maturitu před vás někdo předložil jako podmínku pro ukončení středoškolského vzdělávání. 

VS

V životě a v podnikání je to však často obráceně, dostáváte se do situací, které nemáte tak "nalajnované" a nevyznáte se v nich tak dobře, jako to bylo tehdy s maturitou. Když byste měli v životě vše nalajnované, bavilo by vás to? Když máte naopak svobodu, můžete jednat, tvořit a zkoušet, tak však nechcete chybovat nebo nechcete ztrácet drahocenný čas či vydělané peníze, nechcete ani nikomu ublížit.

S koučem přijdete na věci sami, vytvoříte si vlastní pravidla, která vám fungují a nebudete muset tak dlouze vyhledávat rady, které třeba nebudou fungovat. 

Budete usínat v klidu s vědomím, že děláte vše nejlépe, jak dovedete.

 

S koučem dosáhnete tohoto:

1) budete dlouhodobě generovat skvělé výsledky/výkony

2) poznáte, pokud něco děláte špatně nebo neefektivně a začnete to dělat správně

3) budete schopni sami sebe dále rozvíjet

Pár příkladů ze života a podnikání, kdy se kouč hodí:

Máte v životě sen, zatím ho nežijete a jeho naplňování se vám ani nikdy nedařilo. 

Dokončili jste střední nebo vysokou školu a máte zmatek v tom, co vás baví a jaká práce vás v životě naplňuje.

Jste prodejce, jenže nemáte dobré výsledky a netušíte, kde je zakopaný pes.

Jste ve vztahu, nejste však úplně spokojení a komunikace mezi vámi vázne. Máte problémy se sebevědomím a ani netušíte, jak partnerovi říct, co vás trápí a na čí straně je vina.

Jste výkonný ředitel, máte pod sebou desítky podřízených, potřebujte více zefektivnit vaše řízení, aby jste mohli zvládat více práce a přitom nemít tak přeplněný diář.

Nahlédněte pod pokličku koučování...

 

1.

Něco si o něm přečtěte.

 

2.

Zkuste si ho.

 

3.

Pozorujte změny.

 

Měsíčně si vyhrazuji 4 sezení zdarma pro ty, kdo si ho chtějí zkusit.

Proč se vyplatí investovat

do koučování?

Když se ohlédnete zpět v čase, pamatujete si, jak dlouho vám někdy trvalo, než jste si některé věci uvědomili? Kolik námahy, peněz nebo trápení vás to stálo?

S pomocí kouče:

  • rozvinete svoje myšlení

  • rozvinete i sami sebe v tom, o co se právě snažíte 

  • budete se rozvíjet i v dalších oblastech svého života

  • budete mít vliv i na svoje okolí.

Koučování dle ICF Czech Republic

  • Koučink představuje důvěryhodný vztah, který napomáhá klientovi podniknout konkrétní kroky za účelem dosažení jeho vize, jeho cíle nebo přání.

  • Koučink využívá procesů zkoumání a sebeobjevování k budování klientova uvědomění a přijetí zodpovědnosti, kterého dosahuje prostřednictvím větší struktury, podpory a aktivní zpětné vazby.

  • Proces koučinku pomáhá klientovi nejen přesně definovat jeho cíle, ale také i těchto cílů dosahovat rychleji a s větší efektivitou, než pokud by koučinku nevyužíval.

 

Pro více oficiálních informací o koučování doporučuji navštívit stránky ICF ČR: https://www.coachfederation.cz/cz/pro-klienty/co-je-icf-koucink.html

Časté 3 mýty o koučování

1) Kouč radí lidem. Nikoli, kouče si zřejmě pletete s jiným typem odborníka, např. s mentorem. I kouč může udělit radu, ale to jen v oblasti, ve které je sám expertem a jen se souhlasem klienta.

2) Používám sebekoučování, kouče nepotřebuji. Není možné dosáhnout stejných výsledků pokud se koučujete sám, proto i samotní koučové mají své vlastní kouče.

3) Koučují mě moji kamarádi, tak nějak to s nimi vždy proberu. Aneb kamarádi vás určitě rádi vyslechnou a řeknou svůj názor. Koučovací konverzace probíhá naprosto odlišně od té kamarádské. Kouč používá v konverzaci specifické nástroje, které vás rozvíjí. Výsledkem je rozvoj vás samotných, naplnění vašeho potenciálu a s tím přicházejí nové pohledy, nová uvědomění a třeba i změna přístupu. 

ROZDÍL MEZI UDĚLOVÁNÍM RAD A KOUČOVÁNÍM

Často slyším: "Jak chceš někomu radit, když se v tom nevyznáš?!" 

Udělovat rady a vést někoho z vlastní zkušenosti - tomu se nejvíce blíží ,,mentoring", mentorem může být váš šéf nebo třeba starší kamarád, který si podobnou věcí/oblastí již prošel a má v ní zkušenosti.

Mentor

Odborník v dané oblasti. Dá nám jasný nebo přibližný návod, jak věci dělat správně. Funguje jako průvodce v dané oblasti a jeho vedení vyplývá z jeho zkušenosti.

Koučování můžeme vidět jako součást schopností dobrého mentora, který tento nástroj dokáže využít, když je třeba.

 

Kouč

Odborník na fungování myšlení a na vybrané aspekty lidského chování. Pomocí svých schopností a dovedností přivede člověka k uvědoměním a vlastní zkušenosti.

 Koučování jako nástroj pro rozvoj člověka se dá použít ve všech oblastech života. Kouč nemusí mít zkušenosti z dané oblasti

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

 

K čemu bych koučování přirovnal?

Ano, velice zjednodušeně si můžete představit slavného filosofa Sokrata, který pokládá svým žákům ty správné otázky. Sám nemusí moc hovořit a žáci díky této konverzaci osobně rostou a vyvíjí se. Ne nadarmo se říká, že na ramenou velkých učitelů vyrostou velcí žáci. Nebo je to náhoda, že žákem Sokrata byl Platón, Aristoteles byl žákem Platóna a Alexander Veliký(3.Makedonský) žákem Aristotela?

Koučování a jeho vývoj, včetně různých technik a metod, stojí na fungování lidské mysli, a proto jsou jeho účinky tak silné.

 

Stojí koučování pouze na otázkách?

Nikoli, je to spletitá síť technik a metodiky včetně etického kodexu, celý směr/obor, kterému se můžete věnovat naplno a který má mnoho různých podob. Koučování je součástí psychologie.

 

 

V čem mi může koučování pomoci?

Jelikož koučování je vlastně o osobním růstu, ať už o řešení různých situací nebo naplňování svého potenciálu, můžeme říci obecně, že v čemkoli. Nicméně od toho je tu kouč - profesionál, který právě umí rozlišit, jestli je pro vás koučování vhodné. Pokud ne, měl by vám umět doporučit pro vás vhodné zdroje či jiné odborníky.

 

 

Kdo má zodpovědnost za výsledky v koučování?

Kouč je tu 100% pro vás a váš rozvoj, k tomu má potřebné znalosti a drží se předepsané etiky a také dohody, kterou s vámi na začátku spolupráce uzavře. Jestli budete přemýšlet, budete si uvědomovat svoje jednání a budete plnit cíle, které s koučem společně stanovíte - tak za to, samozřejmě nesete zodpovědnost vy. Můžete se však spolehnout, že kouč je tu pro vás a je i v jeho zájmu, abyste se posouvali k vytyčeným cílům.

 

 

Co se očekává od klienta?

Závazek, že klient je nejen připraven ke změnám ve svém životě, ale také, že je dostatečně motivovaný, aby se jich účastnil. Přijmout zodpovědnost za výsledky koučování, být připravený na hodinu a být v hodině "přítomný". Plint úkoly, na kterých se s koučem dohodnete. Dále být upřímný a přijímat výzvy. Závazek užívat si to!

 

Jak dlouho koučování probíhá?

Čas vyhrazený pro jednu schůzku na koučování se může hodně lišit, klasická délka je však 60 minut. Z dlouhodobého horizontu, kdy nejde o dobu jedné schůzky, ale o výsledek při kterém klient pozoruje změny a je schopný zásadních úprav ve svém životě/práci, je standardní doba 3-6 měsíců. Klient může mít výsledky dříve či později, to záleží na mnoha okolnostech. Nicméně pro skvělého kouče by mělo být cílem "opouštět" svého klienta ve stavu, kdy je sám schopný:

 

1) dlouhodobě generovat skvělé výsledky/výkony

2) poznat, pokud něco dělá špatně nebo neefektivně a začít to dělat správně

3) sám sebe rozvíjet, umět si najít zdroje k rozvoji, učit se více z toho, co dělá, apod.