TALKSHOW V BRNĚNSKÉM IMPACT HUBU25/7/2019 proběhla v brněnském hubu panelová diskuze, která měla za cíl přiblížit širšímu publiku současné enviromentální změny a jejich dopad na společnost, současně se také věnovala změnám v myšlení společnosti v oblasti financování a vzdělání. Co zajímavého v diskuzi zaznělo a jak setkání působilo?


Talkshow probíhala velice poklidně a co mě zaujalo, bylo to, že setkání se účastnili lidé okolo 25 let, ale lidi nad 30 let aby tam člověk pohledal…. Panelisté odpovídali na mnoho dotazů, jedním z nich byl takový, který se týkal letecké dopravy. Pan Petr Vítek (spoluzakladatel Impact Hubu Praha a Tilia Impact Ventures) zmínil, že kerosin (letecké palivo) je osvobozeno od daně. Také zmínil, jak chodíme do školy a jsme nuceni dělat věci, které nás nebaví, nevíme, k čemu jsou, a nemáme k nim vztah. Děláme tedy, co se po nás chce, a účastníme se tohoto systému, a to nejen když jsme mladí, (je nám to nakázáno) ale i v dospělosti. Zmínil se o průzkumu, kde okolo 50% pracovníků v USA cítí, že dělají práci, která nemá smysl. - Toto mohu sám potvrdit, když jsem četl studii z roku 2016 (Imperative/Linkedin), kde se 2 ze 3 pracovníků ve své práci necítili být zapojeni a pouze 30% pracovníků v USA se cítilo být v práci, která jim přináší radost, jsou v ní aktivně zapojeni a jsou této práci oddáni. Globálně pak 37% respondentů uvedlo, že dělají to, co jim dává smysl.


Pan Vojtěch Kotecký (bývalý programový ředitel Hnutí DUHA – Přátelé Země Česká republika) srovnával některé ekologické výzvy, kterým jsme čelili v devadesátých letech, například to, že 90. léta byla charakteristická levnou energií, což mělo za následek obrovské plýtvání energií a neúnosný stav životního prostředí. Odsířit spaliny, které způsobovaly vymírání stromů, vyžadovalo technologie, které byly drahé, a navíc toto ekologické téma bylo spíše okrajovou záležitostí dřívějších politických stran. Díky zákonu, který byl přijat v roce 1991 se toto odsíření mělo provést do roku 1998. I to byla dříve výzva, kterou jsme překonali, pak přišly další. Poté to bylo odlesňování tropického deštného pralesa v Amazonii, kde se díky krmné sóji hojně kácelo do roku 2006, každý rok mizelo obrovské množství pralesa, což se podařilo zkrotit dohodou mezi EU, ekologickými organizacemi, producenty a dovozci v roce právě v roce 2006. Sama ČR potřebuje tolik krmné sóji pro dobytek, která z hlediska pěstování potřebuje plochu zhruba poloviny Zlínského kraje. Tuto plochu najdeme převážně v Jižní Americe. V neposlední řadě to byl rozklad ozónové vrstvy, který se podařilo zastavit díky zákazu používání škodlivých chemikálií, které ji rozkládaly. Nyní se podle OSN ozónová vrstva zlepšuje a ve 30. letech by měla být nad severní polokoulí již kompletní.


Soňa Jonášová (zakladatelka a ředitelka Institutu cirkulární ekonomiky) se vracela k tomu, co bylo řečeno na začátku, a to že inspiraci vidí v japonském Ikigai, tedy tom, dělat věci, ve kterých jsme dobří, které nás baví, musí to být také ty v souvislosti s prací, za které dostaneme zaplaceno a které jsou potřebné. Dále zmínila jeden krásný „antihack“ k současnému stavu, co se týče technologií… tedy pojďme věci opravovat a pojďme je dělat tak, aby se daly opravit. Nemusíme podporovat toto plánované vyřazování technologií….každé dva roky nový mobil či jiný spotřebič….


Tereza Hrtúsová (strategická analytička v České spořitelně) zmínila, že je v ekologii důležitá ohleduplnost a šetrné používání technologií, dále zmínila, že pokud budeme říkat „je pozdě něco odvracet“ nebo že „globální ekologickou krizi nezastavíme“ akorát se tím demotivujeme a stejně tak lidi okolo nás. Hovořila také o přístupu České spořitelny k ekologii, jsou jimi aktivity mezi kterými je podpora ekologických projektů ze strany banky a jejích zaměstnanců, úspory energií, úspory papíru při tisku, nákup zelené energie či třídění odpadu, a podobně. Za posledních pár let se podařilo v tomto směru banku výrazně změnit.


Jana Pulpánová ( zakladatelka agentury Envirostyl a JAPŮ) zmínila důležitost významu vzdělávání, kdy existují ekologické aktivity/programy pro děti a studenty, při kterých se učí, co je důležité. Nyní je v rozvoji program pro střední školy, na kterém se podílí.


Setkání jako takové mělo skvělou atmosféru i když v sále bylo pěkně horko :D nicméně myslím, že se probrali všechny důležité body programu a člověk také vhlédnul do života lidí, kteří na zlepšení životního prostředí pracují každý den. Byl to také skvělý pocit, že se tolik lidí zajímá o to, co nás všechny spojuje. Pro příště by to chtělo větší sál 😊


Zajímá Vás toto téma? Co si o tom myslíte? Klidně přispějte komentáři nebo se přijďte na takové setkání podívat. Každopádně já mám k těmto věcem blízko, tak se s Vámi vždy rád podělím…0 zobrazení