O koučování

Georgia Italic je jemný font a je inspirován kaligrafií. Jeho použití najdete při zvýrazňování malých částí textu v odstavcích.